Better Care for your Health

Üroloji Ürünleri

PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ

  • Perkütan Nefrostomi Seti
  • Perkütan Nefrostomi Seti

    Pigtail Nefrostomi kateter ve:

  • Girişim iğnesi
  • Dilatörler
  • Kılavuz tel
  • Bistüri
  • Drenaj torba bağlantı adaptörü

Diameter(F)
6
8
10
12