Better Care for your Health

Üroloji Ürünleri

ÜRETRAL BALON DİLATÖR

  • Üretral Balon Dilatör
  • Üretral Balon Dilatör

  • Üreterin dilatasyonu için kullanılır.
  • 2 yönlü kateter şaftı
  • Her iki ucunda platinyum işaretleyici
  • 18atm-20atm patlama basıncı
  • Stopcock

Baloon Diameter (mm) Baloon Length (cm) Shaft (FR) Usable Length (cm)
4mm 4cm
6cm
10cm
5FR 70cm
5mm 4cm
6cm
10cm
5FR 70cm
6mm 4cm
6cm
10cm
5FR 70cm
4mm 4cm 4FR 70cm
5mm 4cm 4FR 70cm