YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ KULLANIMI

VESCUT OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ KULLANIMI

KATRACORE OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ KULLANIMI

ESTACORE OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ KULLANIMI

MAXİCORE-U REUSABLE BİYOPSİ TABANCASI KULLANIMI

MAXİCORE-M REUSABLE BİYOPSİ TABANCASI KULLANIMI

TÜMÖR İŞARETLEME İĞNESİ KULLANIMI

Biyopsi İğneleri

Üroloji Kateterleri

Biyopsi İğne Kılavuzları